LinkPlanner

Besplatan softver za radijsko planiranje linkova u konfiguraciji točka-točka i cjelovitih mreža u točka-više točaka konfiguraciji od kilobita do Gigabita, od 2 metra do 300 kilometara u licenciranom i nelicenciranom frekvencijskom području. LinkPlanner predvodi industriju kao jedan od najpouzdanijih alata jednostavnih za korištenje i planiranje RF veza.

Omogućuje dizajn optimalno kapacitiranih i troškovno prihvatljivih mreža kroz modeliranje „što ako“ situacija na osnovu geografskog položaja lokacija, udaljenosti, visina na kojima se nalaze antene, izlaznoj snazi odašiljača, vremenskim uvjetima, smetnjama od drugih odašiljača na lokacijama i drugim faktorima. LinkPlanner daje pregled očekivanih propusnosti i raspoloživosti bežičnih komunikacijski sustava prije kupovine opreme. Link Planner je dostupan za Microsoft® Windows® i Mac®.

Funkcionalnosti

 • Odabir radijskog sustava, izlazne snage, frekvencije, širine kanala i modulacije
 • Odabir modela antene i pojačanja
 • Analiza pokrivanja signalom
 • Profil radijske trase
 • Analiza koegzistencije radijskih uređaja na lokacijama
 • Proračun radijskih veza (kapacitet, raspoloživost, Path Loss, System Gain margin)
 • Uvoz i izvoz podataka
 • Integracija sa Google Maps
 • Automatski izračun popisa materijala za planirani radijski sustav
 • Simuliranje prepreka na trasi radijske veze
 • Izvoz dokumentacije idejnog rješenja, instalacijskog izvještaja i projektne dokumentacije

Radijsko planiranje obuhvaća slijedeće Cambium Networks sustave

 • ePMP bežične komunikacijske sustave (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
 • cnReach UHF IP radijske modeme (406-470 MHz)
 • PTP450i/PTP670/PTP700/PTP550 mikrovalne sustave (2.x GHz, 3.x GHz, 4.x GHz, 5 GHz)
 • Licencirane mikrovalne radio sustave (6 – 42 GHz)
 • cnRanger LTE FWA (2.3 – 2.7 GHz)

Uobičajene primjene

 • Planiranje sustava u konfiguraciji točka-točka
 • Planiranje radijski mreža u konfiguraciji točka-više točaka
 • Planiranje LTE mreža za fiksni širokopojasni pristup
 • Planiranje za testiranje opreme
 • Planiranje mreža za pokrivanje signalom
 • Planiranje mreža za video nadzor

Uobičajeni korisnici LinkPlannera

 • Telekom operatori
 • Wireless ISP-ovi
 • Sistem integratori
 • Regulatorne agencije
 • Hoteli, kampovi
 • Gradovi, općine