Beamforming antena

  ePMP Smart Beamforming antena omogućava inteligentno usmjeravanje latice signala od bazne stanice prema korisničkim uređajima koji komuniciraju prema baznoj stanici u određenom trenutku. Antena se može koristiti prema potrebi, nije nužni dio radijskog sustava, a radi u kombinaciji sa sektor antenom sa način da ‘uči’ lokacije korisničkih uređaja i u određenom trenutku usmjerava usku laticu prema korisničkim uređajima čime značajno smanjuje utjecaj smetnji i povećava primarno kapacitet u uzlaznom smjeru (uplink – od korisnika prema baznoj stanici). Stvara se veća SNR vrijednost, razlika između šuma i korisnog signala što smanjuje gubitak paketa i postotak TCP retransmisija, a to izravno utječe na veći kapacitet u silaznom smjeru (downlink).

  ePMP beamforming antena

  Ključne značajke:

  Frekvencijski opseg: 5150 – 5970 MHz
  Konfiguracija: 2×2 MIMO
  Polarizacija: Dvostruka (vertikalna i horizontalna)
  Temperturni raspon: -30 C° do +55 C°
  Konektori na sektor anteni: 2 x RP-SMA
  Stupanj zaštite: IP65
  Težina antene: 1.5 kg

  ePMP sektor i beamforming antena kada rade zajedno

  ePMP sektor i beamforming antena