MU-MIMO horn antena

  ePMP dual horn antena u konfiguraciji 4×4 dodaje MU-MIMO mogućnosti sektoru. ePMP3000 bazna stanica u kombinaciji s MU-MIMO horn antenom dobiva sposobnost komunikacije s dva korisnička uređaja istovremeno i odvostruči kapacitet bazne stanice. MU-MIMO horn antena pronaći će svoje primjene u situacijama visoke gustoće korisnika koji imaju zahtjeve za većim kapacitetima i u uvjetima izazovne situacije na spektru u smislu interferencija. Horn antena ima uži snop glavne latice i nema bočne latice pa slabije ‘čuje’ smetnje izvan širine kuta glavne latice signala.
  Da bi MU-MIMO bio funkcionalan, korisnički uređaji moji biti iz ePMP3000 serije bazirani na 802.11ac wave2 čipsetu.

  MU-MIMO horn antena

  Ključne značajke:

  Frekvencijski opseg: 4.9 – 5.97 GHz
  Konfiguracija: 4×4 MU-MIMO
  Pojačanje antene: 12 dBi
  Usmjerenost antene: 55° horizontalno
  Polarizacija: Dvostruka (2 x vertikalna i 2 x horizontalna)
  Izolacija naprijed-nazad:
  Temperturni raspon:
  Konektori na sektor anteni: 4 x RP-SMA
  Stupanj zaštite: IP65
  Težina antene: